ALGEMEN VOORWAARDEN

WWW.OPKOPERWAGENS.BE

 

www.opkoperwagens.be

 

Voorwaarden

 

Deze dienst wordt geëxploiteerd door www.opkoperwagens.be, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bedrijf geregistreerd in België met bedrijfsnummer

BE0675505921.

 

 1. Lees deze algemene voorwaarden (de voorwaarden)

voorzichtig door. De toegang tot en het gebruik van onze website en eventuele

inhoud en functies daarin met inbegrip van onze diensten. U

geeft aan dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en de privacy

beleid. (die elk opgenomen zijn in de Voorwaarden door deze verwijzing).

 

 

De Privacy Policy kan worden benaderd vanuit links onderaan

van onze webpagina’s.

 1. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, heeft u geen toegang

en / of kunt u gebruik maken van onze diensten.

 1. We kunnen deze voorwaarden op elk moment bijwerken. Lees

de Voorwaarden regelmatig door om te zorgen dat u op de hoogte bent van de

veranderingen. Uw voortdurende toegang tot onze diensten en / of het gebruik van onze services. Nadat er wijzigingen zijn aangebracht in de voorwaarden

geeft u akkoord voor wettelijk gebonden te zijn, door de

bijgewerkten / of gewijzigde voorwaarden.

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, dan kunt u

contact met ons opnemen via mail. (info@opkoperwagens.be)

 1. Gebruik van de website en uw rechten

De Website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Abba Select Cars. Allemaal

intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, in de inhoud

op de Website ( “Inhoud”) behoren tot www.opkoperwagens.be. Alle

rechten worden hierbij voorbehouden.


 1. Inhoud Gebruik

De website en de inhoud mag alleen worden gebruikt voor uw persoonlijke,

niet-commercieel gebruik.

Voor educatieve doeleinden alleen, kunt u op  halen en om weer te geven de

Inhoud op een computerscherm. U kunt ook inhoud afdrukken en kopiëren

van deze website.

Behalve zoals hierboven uiteengezet, gaat u ermee akkoord niet te downloaden, kopiëren, reproduceren,

wijzigen, opslaan, archiveren of commercieel tonen in het openbaar te verspreiden. Exploiteren op welke manier een deel van de inhoud zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van www.opkoperwagens.be. U stemt ermee in om de inhoud niet te gebruiken voor illegale of ongepaste doeleinden, noch voor welk doel dan ook,

die de rechten van anderen kunnen schenden, of die kunnen kwellen of

ongemak of nood aan een persoon te veroorzaken.

Tevens verklaart u zich te houden aan alle auteursrechtelijke bepalingen en beperkingen gehecht aan de inhoud en niet te verwijderen of een dergelijke melding te wijzigen of beperking of de inhoud op geen enkele manier te veranderen.


 1. Reproductie van de Website Content

De website en de inhoud is het copyright van www.opkoperwagens.be. Als

je opnieuw wilt publiceren, opnieuw distribueren of te exploiteren van de Content in elke manier moet u een verzoek tot toestemming van www.opkoperwagens.be krijgen. dit kan per e-mail naar info@opkoperwagens.be

 

 1. Koppelingen van derden

Derden mogen linken naar verhalen in de www.opkoperwagens.be -website, gebruikt de URL en citeert de kop en de bron.

Een derde partij moet ervoor zorgen dat er niets op zijn eigen website suggereert

of zou kunnen worden geïnterpreteerd dat elk deel van de website onderdeel is van

een eigen website, tenzij de derde partij heeft de voorafgaande schriftelijke verkregen

goedkeuring van www.opkoperwagens.be.

www.opkoperwagens.be behoudt zich het recht voor om toestemming in te trekken

zonder uitleg of kennisgeving als naar eigen oordeel gebruik van dergelijke links

is buitensporige of ongepast. www.opkoperwagens.be behoudt zich ook het recht voor

naar de locatie en de aard van bestanden in de website te wijzigen zonder

uitleg of mededeling. De verantwoordelijkheid ligt bij de derde partij voor eventuele aanpasingen. deze dienen gecontroleerd te worden en indien mogelijk aangepast.

 1. Handelsmerken en Intellectuele Eigendom

www.opkoperwagens.be is het geregistreerde handelsmerk van www.opkoperwagens.be en

de inhoud van deze site maakt deel uit van haar intellectuele eigendom. Je kan

deze merken niet gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van www.opkoperwagens.be.


 1. Beperkte Aansprakelijkheid en Disclaimer

www.opkoperwagens.be verkrijgt de inhoud uit een breed scala van bronnen

en het bevat feiten, meningen, en informatie die waarschijnlijk van belang zijn, Deze in het belang voor gebruikers van de Website.

www.opkoperwagens.be onderschrijft of aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor

de standpunten, adviezen, aanbevelingen of standpunten op een

website waarnaar we koppelen. Je moet er rekening mee dat elk contact of

afspraken tussen u en een derde partij vermeld op de

Website of een website van derden waarnaar het is op eigen risico is,

en www.opkoperwagens.be aanvaardt geen aansprakelijkheid.

De inhoud mag alleen worden gebruikt voor uw algemene informatie en

gebruik en niet als een specifieke aanbeveling of advies, zoals elke

individuele omstandigheden zijn anders. Alvorens maatregelen te nemen of

gebaseerde beslissing in zijn geheel of gedeeltelijk op de inhoud. Ook word er verwacht dat er professioneel advies in de juiste omstandigheden, zoals

dan medische zaken.

www.opkoperwagens.be geeft geen garanties met betrekking tot de

Inhoud of de Website, vrij zijn van virussen of andere besmetting

of dat de Website is compatibel met elke computer systemen,

software en browsers.

Alle impliciete garanties of plichten zijn uitgesloten, behalve als en voor zover

dat zij niet rechtmatig worden uitgesloten.

www.opkoperwagens.be is niet aansprakelijk voor claims, verliezen, verwondingen,

boetes, schade of kosten die voortvloeien uit het gebruik van, of dan dood of persoonlijk letsel als gevolg van het gebruik van de Website

als direct gevolg van de nalatigheid van www.opkoperwagens.be

onvermogen om de website of content te gebruiken of van enige actie ondernomen, of

weggelaten worden genomen, als gevolg van het gebruik van de Website of Content,


 1. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden


www.opkoperwagens.be
behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in een deel van de Website en om deze op elk gewenst moment toe te voegen of te wijzigen.

 1. Legal

Door de toegang tot de website gaat u ermee akkoord om te accepteren dat deze voorwaarden zijn beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

U aanvaardt ook de exclusieve jurisdictie van de Belgische rechtbanken in Brussel

verband met een geschil dat kan ontstaan ​​in verband met deze

of uw gebruik van de Website of die op en enigszins wijze van de inhoud.

www.opkoperwagens.be is op geen enkel manier aansprakelijk.

 1. Bedrijfsinformatie


www.opkoperwagens.be
is een naamloze vennootschap geregistreerd in België

met ondernemingsnummer BE0675505921.

De website van www.opkoperwagens.be  is de intellectueel
eigendom van www.opkoperwagens.be.

Bedankt